Instrument rating

Helikopterutbildning – Instrumentbehörighet – IR(H)

TEORIUTBILDNING

  • Air LawBild2-2 - Version 2
  • Instrumentation
  • Flight Planning
  • Human Performance
  • Meteorology
  • Radio Navigation
  • Communication

För innehavare av CPL(H) med ATPL(H)-teori utgår prov i Instrumentation, Human Performance samt Meteorology. För innehavare av CPL(H) men utan ATPL(H)-teori så utgår proven i Human Performance samt Meteorology.

Skriftligt prov för Transportstyrelsen

PRAKTISK UTBILDNING

·       50 timmars flygutbildning *)

Varav …

  • 35 tim Helikoptersimulator FNPT II(H)
  • 5 tim Basic Instrument helikopter Bell 206
  • 10 tim IR skolning helikopter Bell 206L (Long Ranger)

*) för den som är innehavare av ett giltigt PPL(H) med mörkerbehörighet eller CPL(H) får utbildningen reduceras med 5 tim. För innehavare av ett giltigt IR(A) kan utbildningen reduceras till 10 timmar

IR-skolning i Bell206L.

Flygprov 1 timme för Transportstyrelsen

För mer information, kontakta oss på tel 0200-220 700

eller via info@helicenter.se