Inspektion och inventering

På uppdrag utför Helicenter flygningar för inspektion och inventering.

kraftledning

Kraftledningsinspektion
Våra piloter som utför kraftledningsinspektion är specialutbildade för linjeinspektion och inspektionsflygning och följer anvisningarna enligt EBR U303D.

 

 

älg

Viltinventering
Viltinventering kan vi erbjuda att utföra på totalentreprenad.

Utöver traditionell inventering kan vi även utföra provyteinventeringar med den nyutvecklade PISA-metoden
(Population Inventory Stratified Alces System).

 

 

skog

Skogsinventering
Vi erbjuder skogsinventering av skogsområden exempelvis röjningsinventering, återplanteringsinventeringar samt inventering av stormskador och insektsangrepp.