Typutbildning, Type rating – få behörighet på helikoptertyp

Type rating Robinson R44 (kolv) och R66 (turbin)

Innehåll i kursen

Teknisk kurs
Flygträning
Flygprov

För dig som inte tidigare har behörighet på turbinhelikopter tillkommer kurs i turbinmotorlära.

Robinson R44
Robinson R66

Transportstyrelsens avgifter för flygprov tillkommer

Är du intresserad av utbildning på andra helikoptertyper, kontakta oss så hjälper vi dig.