Helikopter Teori (PPL-H)

0B9K7457

All teoriundervisning för utbildning till PPL-H genomförs hos vår granne Flygteoriskolan vid Västerås Flygplats, som drivs av Ulf Gelberg och som har funnits sedan 1990.

Flygteoriskolan utbildar drygt 200 elever per år på olika utbildningar.

flygteoriskolan-logo

Teoriämnen

Luftfartsbestämmelser: Vilka rättigheter och skyldigheter har piloten, luftrummets indelning, tillvägagångssätt för förnyelse av certifikat.

Flygoperativa procedurer: Hur du hittar nödvändig information för att kunna genomföra din flygning, väderförhållanden och tillstånd som krävs.

Vilka faror finns det och vilka åtgärder som ska vidtas i nödlägen.

Luftfartyg Generellt: Helikopterns uppbyggnad och konstruktion, mekaniskt samt instrumentering.

Prestanda och färdplanering: Planera och beräkna flygningen så att du säkert kan flyga från en plats till en annan, inklusive bränsle- och flygtidsberäkningar.

Human Factors (människan i luften): Hur kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt och hur människan påverkas i luften under olika typer av flygförhållanden.

Meteorologi: Grundläggande kunskap i väderförhållanden, inklusive tolkning av den väderinformation som ställs till flygets förfogande.

Navigation: Flyginstrumentens funktion, hur flygkartorna fungerar och vilka olika navigeringshjälpmedel som finns för säker flygning.

Aerodynamik: Förståelse och faktorer som gör att en helikopter kan flyga och hur dessa egenskaper påverkas i olika situationer.

Radiokommunikation: Hur flygradion hanteras och vem man ska kommunicera under flygningen samt vilken terminologi som används och vilka möjligheter som finns att hämta t.ex väderinformation.

SE-HOZ