Helikopter Flygning (PPL-H)

Flygning

Med ett privatflygarcertifikat för helikopter kan du flyga en egen eller hyra en helikopter för privat flygning.

Privatflygarcertifikatet är också första steget för den som siktar mot en karriär som yrkespilot och ett Trafikflygarcertifikat.

Den praktiska delen av utbildningen omfattar 45 flygtimmar, varav minst 10 flygtimmar soloflygning.

Till utbildningen avgör du själv om du vill skola på kolv eller turbinhelikopter.

SE-HOZ

Våra engagerade flyglärare utbildar även i navigation och flygplanering med säkerhet som högsta prioritet.

Du som elev bestämmer själv tidsplanen för utbildningen.

Utbildningen sker med Västerås flygplats som bas men vill du att lärarna kommer till dig så är det självklart inga problem.

Slutprovet sker på examensdagen med ett praktiskt flygprov inför Transportstyrelsens auktoriserade kontrollant.

transportstyrelsen logga godkänd